ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ

* Συνθήκη LHS 4046 *

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ

G-CLAN του 241 G. AQUARII

ΚΑΙ ΤΗΣ

BLACK BIRDS CONSILIUM του MUNFAYL

Και τα δύο μέρη, συμφωνούν να τηρήσουν τα παρακάτω:

* Ο έλεγχος του LHS 4046, ανήκει στους Black Birds Consilium.

* Η G-CLAN, αναγνωρίζει την κυριαρχία των Black Birds Consilium στο LHS 4046.

* Η G-CLAN, διατηρεί το δικαίωμα παρουσίας στο LHS 4046.

* Συνθήκη Ειρήνης *

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ

G-CLAN και BLACK BIRDS CONSILIUM

ΚΑΙ ΤΩΝ

REBELDES ESPACIALES

Και τα δύο μέρη, συμφωνούν να τηρήσουν τα παρακάτω:

1. Σταματάνε οι εχθροπραξίες στα συστήματα των BBS/G-CLAN/Rebeldes Espaciales

2. Αν οι BBS/G-CLAN επεκταθούν σε σύστημα που έχουν παρουσία οι Rebeldes, τότε να ακολουθηθεί η διπλωματική οδός για επίλυση.

3. Ισχύει όπως και στο 2, αν οι Rebeldes επεκταθούν σε σύστημα BBS/G-CLAN.

4. Δημιουργία πρεσβειών στα συστήματα όλων των μερών, για μελλοντική επίλυση θεμάτων.

5α.
16 PISCIUM
– Οι REBELDES ESPACIALES θα κατέχουν τον πλανητικό σταθμό RUSHWORTH BEACON
– Ο έλεγχος του συστήματος μένει στην G-CLAN, για πάντα.

5β.
ERNUTEF
– Η G-CLAN θα κατέχει τον σταθμό SOHL PORT
– O έλεγχος του συστήματος μένει στους REBELDES ESPACIALES, για πάντα.

* Συνθήκη Ειρήνης *

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ

G-CLAN του 241 G. AQUARII

ΚΑΙ ΤΗΣ

ELITEANTAL του PRANAV ANTAL

Και τα δύο μέρη, συμφωνούν να τηρήσουν τα παρακάτω:

1. Για κάθε σύστημα που η G-CLAN θα αποκτά τον έλεγχο του, οι της G-CLAN θα είναι υπεύθυνοι να ανεβάζουν σε γειτονικό σύστημα, κάποια φατρία με πολίτευμα ευνοϊκό* για τους ELITEANTAL.

2. ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα που η G-CLAN διατηρεί τον έλεγχο, προ της παρούσας συνθήκης.

3. Οι της ELITEANTAL, θα φροντίζουν να επικρατεί ειρήνη στα συστήματα που υπάρχει η G-CLAN και Φατρίες φιλικές προς τον PRANAV ANTAL.

* Τα πολιτεύματα που θεωρούνται ευνοϊκά για τις πεποιθήσεις της ELITEANTAL, είναι τα Dictatorship, Cooperative, Communism, Feudal.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ:

BIDJA – ΠΑΡΕΧΩΡΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ PRANAV ANTAL
IMEUTRIMUDJ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ G-CLAN