ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PRIVATE GROUP ΤΗΣ G-CLAN

Παρακάτω βλέπουμε τα βήματα που χρειάζεται να κάνουμε στο παιχνίδι, ώστε να μπούμε στο G-CLAN private group για να μπορεί να βλέπει ο ένας τον άλλον και να παίζουμε μαζί, όταν δεν χρησιμοποιούμε το open mode ή το solo mode.

* Σε περίπτωση που είμαστε ήδη μέσα στο παιχνίδι, τότε πατάμε esc και επιλέγουμε EXIT TO MAIN MENU, και ακολουθούμε τα παρακάτω.

- Τα βήματα από 1 έως 6, είναι για εγγραφή στο Private Group (τα ακολουθούμε μια μόνο φορά)

- Τα βήματα από 7 έως 9, είναι για μπούμε στο Private Group (τα ακολουθούμε όποτε θέλουμε)

1. Από το μενού του GAME επιλέγουμε “SOCIAL”

2. Πληκτρολογούμε πάνω δεξιά “G-CLAN” και επιλέγουμε ENTER

3. Πατάμε στο αποτέλεσμα “G-CLAN”, που μας εμφάνισε

4. Επιλέγουμε “REQUEST JOIN” και “BACK”

5. Επιλέγουμε “BACK”

6. και “BACK TO GAME MENU”

7. Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε “CONTINUE”

8. Επιλέγουμε “PRIVATE GROUP SESSION”

9. Επιλέγουμε “G-CLAN” και “CONNECT”