ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2021

4 Σεπτεμβρίου 2021

Σύνδεσμοι:

BALAA

– Η G-CLAN επεκτάθηκε στο σύστημα BALAA

18 Αυγούστου 2021

Σύνδεσμοι:

GABIEN KU

– Η G-CLAN επεκτάθηκε στο σύστημα GABIEN KU

3 Ιουνίου 2021

Σύνδεσμοι:

YIN T’IEN

– Η G-CLAN επεκτάθηκε στο σύστημα YIN T’IEN

18 Μαΐου 2021

Σύνδεσμοι:

LP 701-7

– Η G-CLAN επεκτάθηκε στο σύστημα LP 701-7

27 Μαρτίου 2021

– Οι cmdrs της G-CLAN ξεκίνησαν το ταξίδι τους, για να επισκεφθούν το σύστημα HD 222464

26 Μαρτίου 2021

Σύνδεσμοι:

LHS 3899

– Η G-CLAN επεκτάθηκε στο σύστημα LHS 3899

15 Μαρτίου 2021

Σύνδεσμοι:

BD+10 5022

– Η G-CLAN επεκτάθηκε στο σύστημα BD+10 5022

9 Μαρτίου 2021

– Παρουσίαση της ιστορίας της G-CLAN και ανακοίνωση της επίσημης ιστοσελίδας μας g-clan.gr

Εδώ τα 2 βίντεο της παρουσίασης

Μερικές φωτογραφίες από την online μάζωξη.

1 Μαρτίου 2021

Σύνδεσμοι:

WOLF 953

– Η G-CLAN επεκτάθηκε στο σύστημα WOLF 953

Η επέκταση έγινε από το LTT 9164 (Pending expansion στις 17 Φεβρουαρίου 2019)

14 Φεβρουαρίου 2021

Σύνδεσμοι:

18 LAMBDA PISCIUM

– Η G-CLAN επεκτάθηκε στο σύστημα 18 LAMBDA PISCIUM

(Pending expansion στις 6 Φεβρουαρίου 2021)