Συστήματα στα οποία έχει παρουσία η G-CLAN

Η G-CLAN από τότε πο ιδρύθηκε μέσα στο Elite Dangerous, κατάφερε να έχει επεκταθεί σε αρκετά συστήματα.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε την λίστα με τα συστήματα και την ημερομηνία που έγινε η επέκταση.

15/07/17
22/09/17

7/12/17
16/4/18
19/5/18
12/6/18
9/7/18
23/12/18
18/3/19
21/10/19
16/11/19
22/11/19
8/12/19
28/6/20
23/12/20
14/2/21
1/3/21
17/5/21
3/6/21
18/8/21
4/9/21

241 G. AQUARII
LHS 4046

SPINONI
LTT 9665
LTT 9164
DEYUS
BD+02 4718
LHS 4047
BD+05 5244
LTT 9542
YUM KAIA
16 Piscium
ERNUTEF
BIDJA
IMEUTRIMUDJ
18 LAMBDA PISCIUM
WOLF 953
LP 701-7
YIN T’IEN
GABIEN KU
BALAA

LHS 4046

SPINONI

LTT 9665

LTT 9164

DEYUS

BD+02 4718

LHS 4047

BD+05 5244

LTT 9542

YUM KAIA

16 PISCIUM

ERNUTEF

BIDJA

IMEUTRIMUDJ

18 LAMBDA PISCIUM

WOLF 953

LP 701-7

YIN T’IEN

GABIEN KU

BALAA