Συστήματα στα οποία έχει παρουσία η G-CLAN

Η G-CLAN από τότε που ιδρύθηκε μέσα στο Elite Dangerous, κατάφερε να έχει επεκταθεί σε αρκετά συστήματα.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε την λίστα με τα συστήματα και την ημερομηνία που έγινε η επέκταση.

15/07/17
22/09/17

7/12/17
16/4/18
19/5/18
12/6/18
9/7/18
23/12/18
18/3/19
16/11/19
22/11/19
8/12/19
28/6/20
23/12/20
1/3/21
15/3/21
28/3/21
17/5/21
3/6/21
18/8/21
4/9/21
24/9/21
11/10/21
29/11/21
15/1/22
16/2/22
14/3/22
26/4/22
29/5/22
11/6/22
14/7/22
23/7/22
4/8/22
16/9/22
28/10/22
24/11/22

10/12/22
16/2/23

1/3/23
11/4/23
18/5/23
1/6/23

5/7/23
29/7/23

10/8/23
23/8/23
6/9/23
18/9/23

2/10/23
15/10/23
8/11/23
20/11/23
3/12/23
16/12/23
24/1/24
6/2/24
24/2/24

241 G. AQUARII
LHS 4046

SPINONI
LTT 9665
LTT 9164
DEYUS
BD+02 4718
LHS 4047
BD+05 5244
YUM KAIA
16 PISCIUM
ERNUTEF
BIDJA
IMEUTRIMUDJ
WOLF 953
BD+10 5022
LHS 3899
LP 701-7
YIN T’IEN
GABIEN KU
BALAA
LTT 9246
SCORDISCI
KISSIST
BD+04 4988
JARNI
LP 583-82
XINGARA
LOMBOR
TZ’UTULS
ARNGA
DEVAKAK
TYRFING
UELLIODHINO
171 G. AQUARII
BAMA
BD-00 4461
HK AQUARII
9 CETI
BELACAJAN
URU
LINGHUS
TAURINA

MUNFAYL
WADJARATA

DON
DREAD
LP 404-66

KONGKOMISSO
HR 8514
QQ PEGASI
LTT 9391
BD-12 6174
GORRINGA
G 30-26
NAMNETES
SUTEKH

LHS 4046

SPINONI

LTT 9665

LTT 9164

DEYUS

BD+02 4718

LHS 4047

BD+05 5244

YUM KAIA

16 PISCIUM

ERNUTEF

BIDJA

IMEUTRIMUDJ

WOLF 953

BD+10 5022

LHS 3899

LP 701-7

YIN T’IEN

GABIEN KU

BALAA

LTT 9246

SCORDISCI

KISSIST

BD+04 4988

JARNI

LP 583-82

XINGARA

LOMBOR

TZ’UTULS

ARNGA

DEVAKAK

TYRFING

UELLIODHINO

171 G. AQUARII

BAMA

BD-00 4461

HK AQUARII

9 CETI

BELACAJAN

URU

LINGHUS

BHADRA

TAURINA

MUNFAYL

WADJARATA

DON

DREAD

LP 404-66

KONGKOMISSO

HR 8514

QQ PEGASI

LTT 9391

BD-12 6174

GORRINGA

G 30-26

NAMNETES

SUTEKH